درباره ما

درباره ی شرکت ترکیب گاز تبریز

(فروش گاز های صنعتی و خدمات تولید گاز های صنعتی)

عملیات تولید گاز های طبی و صنعتی مشتمل بر اکسیژن ،نیتروژن (ازت)،آرگون ،استیلن،دی‌اکسیدکربن ،و غیره می‌باشد و در این خصوص از تجهیزاتی مانند کمپرسور های پیستونی ،سانتریفیوژ ،اسکرو و همچنین اکسپندر ها، پمپها و مخازن کرایوجنیک استفاده می‌شود و پلنت های مختلفی را در بر می‌گیرد. شرکت ترکیب گاز تبریز با افتخار تمامی خدمات مربوط به تولید گاز های صنعتی را ارائه میدهد.

۰ +

تعداد پروژه ها

۰ %

رضایت کارفرما

۰ +

قراردادها

۰ +

پروژهای درحال اجرا

همکاران ما