مقالات

ایمنی و اطفاء حریق

ایمنی و اطفاء حریق

امروزه از سیستم هاو ابزارآلات  اطفاء حریق  به طور گسترده در ساختمان ها و اماکن مسکونی و صنعتی استفاده می شود تا خسارتهای ناشی از حریق را به حداقل برسانند حریق بر اساس نوع ماده سوختی به انواع مختلفی تقسیم ...