استفاده از گاز دی اکسید کربن در گلخانه ها

استفاده از گاز دی اکسید کربن در گلخانه ها

استفاده از گاز دی اکسید کربن در گلخانه ها

دی اکسید کربن (CO۲) ماده ای شیمیایی است که مولکول های آن از یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن تشکیل شده اند. این ماده جزئی از چرخه ی حیات روی زمین است و فعالیت فوتوسنتز گیاهان به این ماده بستگی دارد. دی اکسید کربن از تنفس جانداران نیز حاصل می شود. این گاز در اثر سوختن سوخت های فسیلی، فعالیت های آتشفشانی، تخمیر قند ها و واکنش های شیمیایی دیگر آزاد می شود.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.